Hitsa

Hitsa logo

Valdkond Robootika

ProgeTiiger programm: Robotiga (programmeeritav Bee-Bot ja Blue-Bot) tegevuste planeerimisel ja organiseerimisel lähtume lasteaia õppekavast, eesmärkidest, temaatikast ja tegevuste sisust.

Bee- Bot ja Blue-Bot põrandarobotid

Blue-Bot ja Bee- Bot on väikestele lastele mõeldud robotid, mis liiguvad mööda ruute. Sobib lastele alates kolmandast eluaastast. Blue-Bot ja Bee- Bot, põrandarobotid on õpetaja abiline ja laste sõber, mis aitavad anda ülesandeid ning leida õigeid vastuseid, kasutades õpimatte. Robotid saavad liikuda edasi-tagasi, pöörata vasakule ja paremale. Sisestada saab kuni 40 käsku, mida robot täitma asub. Seadmete juurde kuuluvad erinevad matid, millega õppida tähti, kujundeid, matemaatikat, uusi sõnu, jutustada lugu jne. Valitud seade on mitmekülgne ja ulatusliku kasutamisvõimalustega. Teda saab kasutada ka eraldiseisvalt, programmeerides läbi enda roboti nuppude. Kuna Blue-Boti korpus on läbipaistev, siis võimaldab see lastel näha roboti keerukat toimimist, kuidas erinevad osad omavahel töötavad.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 1. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 2. oskab teha koostööd kaaslastega;
 3. muutub füüsilistes tegevustes oskuslikumaks ja kiiremaks (peenmotoorika);
 4. kasutab loogilist ja loovat mõtlemist;
 5. loob lihtsaid, elu jäljendavaid mudeleid ning süsteeme;
 6. kasutab arendavaid klotse ohutult ning sihipäraselt;
 7. oskab algtasemel programmeerida (BeeBot).

Valdkonna Robootika sisu

robootiliste seadmete lõimimine teiste valdkondadega:

 • mina ja keskkond: sotsiaalne-, tehis- ja looduskeskkond
 • keel ja kõne: lugemine ja kirjutamine, keelekasutus, jutustamine, suhtlemine ja kuulamine
 • matemaatika: hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine, suurused ja mõõtmine, geomeetrilised kujundid
 • kunst: tehnilised oskused - peenmotoorika, kujutamine ja väljendamine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel robootiliste seadmetega:

 1. antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ning väljendab oma maailmanägemust kasutades;
 2. julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning ergutatakse lapse kujutlus- ja algatusvõimet;
 3. lõimitakse erinevaid valdkondi;
 4. individuaalse töö läbiviimiseks: logopeedilist abi vajavate lastega ja andekate laste lisaõppetegevuses;
 5. mitmekesistatakse tasandusrühmas erivajadustega laste nii grupi kui individuaalset tööd.

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6 - 7 aastane laps:

 1. oskab koostöös eakaaslastega lahendada etteantud probleemülesandeid;
 2. on osavam peenmotoorika oskustes;
 3. kasutab loogilist ja loovat mõtlemist;
 4. oskab sorteerida ning oma töökohta korrastada;
 5. omab baasteadmisi programmeerimisest.