ÕPPEKASVATUSLIKU TÖÖ PÕHIÜLESANDED 2017-2018.a.

۰ Lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja  

   kasvatustegevuses;

۰ Igale lapsele  loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt

   mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond;

۰ Eesti keele integreerimine  mis tahes õppeprotsessi kaudu, läbi mängu,

   muusika ja liikumistegevuste;

۰ Laste terviseedendamise, kaitse ja hoidmine, läbi erinevate tegevuste ja

   ürituste;

۰ Keskkonnnahariduse (KIK projektid), õuesõpe, liikluskasvatuse ja Bee-

   Botiga jätkutegevused;

۰ Väärtuskasvatus ,,Kiusamisest vaba lasteai,, projektitegevust;

۰ Koostöö lastevanematega läbi erinevate TEL ja lasteaia sise üritusi,

   koosolekuid, arenguvestlusi.

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed  Tuhkatriinu, e-mail: tuhkatriinu@kjlv.ee