Alates 2006.a töötab lasteaias keelekümblusrühm, käesoleval ajal  lasteaias on 4 keelekümblusrühma.

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI EESMÄRGID ON:

- teise keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel,    rääkimisel, kuuldust    arusaamisel);
- emakeele valdamine eakohasel tasemel;
- rühmale vastav edasijõudmine muudes õppeainetes;
- sihtkeele kõnelejate kultuuri mõistmine ja väärtustamine.

Keelekümblusest võib lugeda: http://kke.innove.ee/keelekumblusest

 

 

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed Tuhkatriinu