Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu asub Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Tammiku mikroraioonis. Lasteaed on ehitatud 1989.aastal.

Rühmad.

Käesoleval ajal lasteaias töötab 12 rühma.

Neist on:

- 2 sõimerühma
- 1 liitrühm
- 4 keelekümblusrühma
- 2 erirühma
- 3 lasteaiarühma

Lasteaias valitseb laste suhtes tähelepanelik ja armastav õhkkond, kollektiiv on sõbralik ning osavõtlik.

 
Vene õppekeelega rühmades õpivad lapsed eesti keelt. Meie lasteaias on traditsioon tähistada rahvuslikke pühasid: Vastlapäev, Jõulud, Lihavõttepühad, Nelipüha. See tekitab huvi tähtpäevadega seotud rahvakommete vastu. Meie lasteaias on 2 suurt saali, kus lapsed tegelevad muusikaga, võimlemisega. Samas saalis viiakse läbi peod, meelelahutused, nukuteatri etendused, spordivõistlused, millest võtavad aktiivselt osa ka lapsevanemad.

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed Tuhkatriinu, e-mail: tuhkatriinu@kjlv.ee