Lasteaed asub Tammiku mikrorajoonis. Lasteaed Tuhkatriinu on ehitatud 1989.aastal. Lasteaed on projekteeritud 12-rühmalisena.

Rühmad.
Alates 01.12.2006 lasteaias töötab 12 rühma. Käesoleval ajal on neist
  •  3 sõimerühma,
  •  9 lasteaiarühma: 2 erirühma, 4 keelekümblusrühma, 3 tavalist rühma.

Lasteaias valitseb laste suhtes tähelepanelik ja armastav õhkkond, kollektiiv on sõbralik ning osavõtlik.

 
Vene õppekeelega rühmades õpivad lapsed eesti keelt. Meie lasteaias on traditsioon tähistada rahvuslikke pühasid: Vastlapäev, Jõulud, Lihavõttepühad, Nelipüha. See tekitab huvi tähtpäevadega seotud rahvakommete vastu. Meie lasteaias on 2 suurt saali, kus lapsed tegelevad muusikaga, võimlemisega. Samas saalis viiakse läbi peod, meelelahutused, nukuteatri etendused, spordivõistlused, millest võtavad aktiivselt osa ka lapsevanemad.

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed Tuhkatriinu, e-mail: tuhkatriinu@kjlv.ee